بهان تشخيص آزما

بهان تشخیص آزما

بهان تشخیص آزما

شرکت تولیدی بهان تشخیص آزما بعنوان تنها تولید کننده کیت های تشخیص پزشکی به روش کروماتوکرافی با کارایی بالا (HPLC) در ایران، ضمن توجه به ارتقاء تنوع و کارایی محصولات، خود را نسبت به ایمن سازی محیط کار و رعایت بهداشت حرفه ای، استفاده بهینه از انرژی، انتظارات مشتریان و همچنین حفظ محیط زیست معتقد و متعهد می داند.
به همین دلیل و در جهت نیل هرچه سریعتر به اهداف ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات و خدمات، این شرکت اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 13485 نموده است